امروز سه شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
/ راهنمای مراجعین / دسترسی به بیمارستان آبان

دسترسی به بیمارستان آبان از ایستگاه راه آهن تهران :

 پس از خروج از ایستگاه راه آهن تهران ، به چندین روش می توانید اقدام فرمائید :

راه آهن تهران

  • روش اول : تاکسی های دربستی یا اینترنتی (محل سوار نمودن : روبروی درب ورود و خروج ایستگاه راه آهن )

  • روش دوم :  استفاده از تاکسی های "میدان راه آهن-میدان ولیعصر" (مستقر در میدان راه آهن) ، سپس استفاده از تاکسی های "میدان ولیعصر- میدان هفت تیر" (مستقر در میدان ولیعصر ،‌ ابتدای خیابان کریمخان زند) یا تاکسی های گذری به سمت میدان هفت تیر ، در میانه راه یعنی ابتدای خیابان شهید عضدی(آبان) جنوبی می توانید پیاده شده و با طی مسیر کوتاهی به بیمارستان برسید.
  • روش سوم :  استفاده از خطوط بی آر تی (BRT) مستقر در میدان راه آهن ، خط راه آهن-تجریش و یا خط راه آهن - پارک وی ، پیاده شدن در ایستگاه میدان ولیعصر ، سپس استفاده از تاکسی های "میدان ولیعصر- میدان هفت تیر" ( مستقر در میدان ولیعصر ،‌ ابتدای خیابان کریمخان زند)
  • روش چهارم : استفاده از مترو خط 3 - ایستگاه میدان راه آهن ، پیاده شدن در ایستگاه میدان ولیعصر ، سپس استفاده از تاکسی های "میدان ولیعصر-میدان هفت تیر" (مستقر در میدان ولیعصر ،‌ ابتدای خیابان کریمخان زند) ، در میانه راه یعنی ابتدای خیابان شهید عضدی(آبان) جنوبی می توانید پیاده شده و با طی مسیر کوتاهی به بیمارستان برسید.