امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
/ بخش ها / پاراکلینیک / آزمایشگاه (انتقال خون)

آزمایشگاه (انتقال خون)

انتقال خون

 

زیر مجموعه واحد آزمایشگاه بیمارستان

دارای بانک خون و تهیه استوک های خونی برای موارد اورژانس

هماهنگی دریافت فرآورد های خونی و خون جهت درمان بیماران

گزارش عوارض خون به سازمان انتقال خون

 

محل استقرار:

ساختمان آزمایشگاه ، طبقه اول

 

تلفن تماس :

83839700 و 83839777