امروز سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
/ بخش ها / پاراکلینیک / رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی

 

رادیوگرافی با استفاده از دستگاههای جدید و به روز

سونوگرافی های اندام

- سونوگرافی داپلر(عروق)

 

ریاست بخش رادیولوژی:

سرکار خانم دکتر هاشمی

متخصص رادیولوژی


متخصصین رادیولوژی بیمارستان آبان:

سرکار خانم دکتر هاشمی

سرکار خانم دکتر علیزاده

سرکار خانم دکتر مرتضوی


محل استقرار:

ساختمان اصلی (شماره یک)، طبقه همکف


تلفن تماس:

83839770 و 83839780