امروز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
/ بخش ها / پاراکلینیک / رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی

 

رادیوگرافی با استفاده از دستگاههای جدید و به روز

سونوگرافی های اندام

- سونوگرافی داپلر(عروق)

 

ریاست بخش رادیولوژی:دکتر شاهرخ جاویدی

دکتر شاهرخ جاویدی

متخصص رادیولوژی


متخصصین رادیولوژی بیمارستان آبان:

سرکار خانم دکتر اشراقی

جناب آقای دکتر مصطفی زاده


محل استقرار:

ساختمان اصلی (شماره یک)، طبقه همکف


تلفن تماس:

83839770 و 83839780