امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

CCU

CCU

دارای رتبه "درجه یک عالی" از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مراقبت از بیمارن قلبی و فشارخون

مانیتورینگ مستقل هر تخت در ایستگاه پرستاری CCU

به روزترین مانیتورهای BEDSIDE

دستگاه ه های ECG مدرن

حضور پرستاران مجرب CCU و تیم مجرب درمانی

وجود اتاق اکو و تست ورزش (در مجاورت CCU )

تخت های الکترونیک مدرن و مناسب

 

رئیس بخش:

آقای دکترمرعشی زاده

متخصص قلب و عروق

 

مسئول بخش CCU :
نام و نام خانوادگی : رویا رضایی

رویا رضایی
سوابق :

کارشناس پرستاری

2 سال طرح در بیمارستان امام خمینی(بخش جراحی - نفرولوژی)

6 سال عصرکاری در بخش های داخلی     جراحی زنان و داخلی جراحی

8 سال صبح کاری در بخش   CCU

گذراندن دوره های   CCU   ،   CPR   ، طب انتقال خون ، برنامه ریزی عملیاتی و ...