امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

بخش کودکان

کودکان

 

ارائه خدمات داخلی و جراحی اطفالِ توسط متخصصین مجرب

ارائه خدمات شبانه روزی

انجام جراحی های مهم و پیچیده توسط جراحان برجسته نظیر دکتر فرهود ، دکتر محبوبی و ...

محل استقرار:

ساختمان اصلی (شماره یک)، طبقه اول

تلفن تماس:

83839160