امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
/ بخش ها / کلینیک / کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)


متخصصین جراحی : کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی) بیمارستان آبان

جناب آقای دکتر نیکوبخت

جناب آقای دکتر هادیانی

جناب آقای دکتر فرشی

جناب آقای دکتر سلیمی

جناب آقای دکتر شیدایی

جناب آقای دکتر مرادی

جناب آقای دکتر دهقانی اطهر


محل کلینیک :کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

ساختمان کلینیک ها (درمانگاه ها)، طبقه اول، کلینیک یک

تماس با کلینیک :83839812