امروز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
/ بخش ها / پاراکلینیک / فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

 

فیزیوتراپی بیماریان بستری در بخش

فیزیوتراپی بیماران سرپایی

مجهز به دستگاه های استاندارد و تحت نظارت

مسئول فیزیوتراپی:

خانم راوندی

کارشناس فیزیوتراپی

محل استقرار:

ساختمان اصلی (شماره یک)، طبقه همکف

تلفن تماس:

83839177