امروز سه شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

ICU

ICU

حایز رتبه "درجه یک مثبت" از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حضور پزشک مقیم بیهوشی

تخت های فعال الکترونیکی با امکانات کامل مخصوص ICU

وجود اتاق ایزولیشن برای بیمارن ایزوله

 

ریاست بخش  ICU:

آقای دکتر نخعی

 

مسئول واحد ICU :

نام و نام خانوادگی: زهرا شمس

 زهرا شمس

سوابق: 

کارشناس پرستاری

11 سال کار در بخش  ICU

2 سال در بخش جراحی

گذراندن دوره های همومویژولانس

گذراندن دوره های مهارتهای رفتاری و ارتباطی

گذراندن دوره برنامه ریزی عملیاتی                 

محل استقرار ICU :

ساختمان اصلی (شماره یک)، طبقه سوم

تلفن تماس:

83839360 و 83839370