امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
/ بخش ها / پاراکلینیک / آزمایشگاه جنین شناسی

جنین شناسی

جنین شناسی

 

متعلق به آزمایشگاه ivf

امکانات و تجهیزات نگهداری و رشد جنین جهت درمان های نازایی

تحت نظارت متخصصین جنین شناسی 

همکاری کارشناسان مجرب جنین شناسی(بیولوژیک)

تجهیزات استاندارد ، مدرن و به روز آزمایشگاهی

محیط آزمایشگاهی استاندارد

 

محل استقرار:

ساختمان اصلی (شماره یک)- طبقه دوم – داخل بخش IVF

 

تلفن تماس:

83839250