امروز سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
/ بخش ها / پاراکلینیک / آزمایشگاه (پاتولوژی و بیوشیمی)

آزمایشگاه(پاتولوژی و بیوشیمی)

آزمایشگاه پاتولوژی و بیوشیمی


 مسئولین فنی :

سرکار خانم دکتر عارفیان

جناب آقای دکتر مخملیاف


محل استقرار:

ساختمان آزمایشگاه ، طبقه دوم

تلفن پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه : 

83839700

تلفن مدیریت آزمایشگاه:

83839720