امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
/ بخش ها / کلینیک / زنان و زایمان

بخش زنان و زایمان

زنان و زایمان

 

حضور پزشک مقیم و آنکال متخصص زنان و زایمان

پذیرش بیماران با اعمال جراحی زنان و مامایی

هتلینگ با تجهیزات مناسب به روز

انجام آموزش های فردی و گروهی برای بیماران

انجام خدمات پرستاری و درمانی بر اساس چک لیست های استاندارد برای کلیه مراجعین پذیرش شده

ارائه خدمات آموزشی با پمفلت های آموزشی مربوط به زنان و زایمان به بیماران این بخش

برگزاری کنفرانسهای تخصصی درون بخشی

انجام پیگیری ها و پاسخگویی لازم(تلفنی) و تاکید شده پس از ترخیص بیماران و طی نمودن کامل پروسه درمانی

افزایش آمار زایمان طبیعی و کاهش آمار سزارین

دریافت انتقادات و پیشنهادات مراجعین و پیگیری آنها جهت خدمت رسانی هرچه بهتر

استقرار جداگانه بیماران ، متناسب با درمان های انجام شده (قسمت جراحی زنان از قسمت مادران باردار و سزارین و زایمان طبیعی جدا شده است)

ریاست فنی بخش زنان و زایمان :

آقای دکتر متین

متخصص زنان و زایمان

 مسئول بخش زنان و زایمان:

 

 خانم مهین اسلامی

سوابق :

رتبه اول کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران 

25 سال سابقه کار پرستاری

18 سال سابقه سرپرستاری

13 سال نماینده کمیته کودکان

دریافت تقدیرنامه از معاونت درمان به پاس خد مات حرف ه ای در کمیته کود کان

دریافت گواهی نامه کارگاه شیر مادر از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریافت گواهی مدیریت بخش ها از موسسه معین (سال 92)

دریافت گواهی دوره طب انتقال خون از سازمان انتقال خون

دریافت گواهی کارگاه اعتبار بخشی از دانشگاه ایران

عضو روابط عمومی کمیته بحران بیمارستان

 

   
 

   

محل استقرار :

ساختمان اصلی  (شماره یک)، طبقه اول

تلفن تماس :

83839110 و 83839111


متخصصین زنان و زایمان بیمارستان آبان :

جناب آقای دکتر بهرام وندی

جناب آقای دکتر کیوان پژوه

جناب آقای دکتر حقیقی

جناب آقای دکتر محسن معینی

جناب آقای دکتر قوامی

سرکار خانم دکتر مینو طاهری

جناب آقای دکتر ذنوبی

جناب آقای دکتر صافی

جناب آقای دکتر شیرازی

جناب آقای دکتر مسرور

سرکار خانم دکتر مریم بهنیا

جناب آقای دکتر مسرور

جناب آقای دکتر صفار زاده

جناب آقای دکتر یزدی

جناب آقای دکتر علم

جناب آقای دکتر منصف

جناب آقای دکتر مقدم

سرکار خانم دکتر شادی محمدی

جناب آقای دکتر طرازی

جناب آقای دکتر میر عشقی

سرکار خانم دکتر مریم امیری