امروز سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

دسترسی به بیمارستان آبان با مترو : 

metro2    
  • خط 1 ( کهریزک (یا مترو فرعی پرند)- تجریش ) : ایستگاه میدان هفت تیر ،سپس استفاده از تاکسی خط "میدان ولیعصر - میدان هفت تیر"  یا تاکسی های گذری به سمت میدان ولیعصر ، پیاده شدن در ابتدای خیابان آبان
  • خط 3 ( آزادگان - قائم ) :  ایستگاه میدان ولیعصر  ، سپس استفاده از تاکسی های "میدان ولیعصر - هفت تیر" یا تاکسی های گذری به سمت میدان هفت تیر ، پیاده شدن در ابتدای خیابان آبان
  • خط 2 (صادقیه - فرهنگسرا) :تعویض خط در ایستگاه امام خمینی( خط 1 - به سمت تجریش) ، پیاده شدن در ایستگاه میدان هفت تیر 
  • خط 4 (کلاهدوز - اکباتان  یا کلاهدوز- فرودگاه مهرآباد) :
    1. تعویض خط در ایستگاه دروازه دولت( خط 1 - به سمت تجریش) ، پیاده شدن در ایستگاه میدان هفت تیر 
    2. تعویض خط در ایستگاه چهار راه ولیعصر( خط 3 - به سمت قائم) ، پیاده شدن در ایستگاه میدان ولیعصر