امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
» بخش ها » بالینی (بستری) » نوزادان

بخش نوزادان

نوزادان

نوزادان

نوزادان با شرایط طبیعی ( WELL BABY ) نزد مادران تحت نظارت گروه نوزادان نگهداری و ارائه خدمات می شوند

محل استقرار:

ساختمان اصلی (شماره یک)، طبقه اول

تلفن تماس:

83839160