امروز سه شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
/ راهنمای مراجعین / موسسات و بیمه های طرف قرارداد

موسسات و بیمه های طرف قرارداد

 

نام موسسه / شرکت بیمه

ردیف

نام موسسه / شرکت بیمه

ردیف

نام موسسه / شرکت بیمه

ردیف

بانک سپه

23

بیمه سامان

12

بیمه آسیا

1

بانک کشاورزی

24

بیمه سینا

13

بیمه آتیه سازان حافظ

2

بانک ملت

25

بیمه کوثر

14

بیمه آرمان

3

بانک رفاه

26

بیمه معلم

15

بیمه البرز

4

بانک صادرات

27

بیمه ملت (بیمه ما)

16

بیمه ایران

5

بانک صنعت و معدن

28

بیمه سرمد

17

بیمه پاسارگاد

6

بانک توسعه صادرات

29

بیمه تعاون

18

بیمه پارسیان

7

بانک ملی

30

بیمه حکمت

19

بیمه دانا

8

شرکت ملی فولاد

31

بیمه شهرداری

20

بیمه داناطلایی

9

کمک رسان

32

بانک مرکزی

21

بیمه نوین

10

33

بانک تجارت

22

بیمه رازی

11

** داروخانه بیمارستان جهت بیمارن سرپایی با هیچ یک از بیمه های پایه و تکمیلی قرارداد ندارد.