امروز سه شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
/ بخش ها / بالینی (بستری) / بلوک زایمان (لیبر)

بلوک زایمان (لیبر)

 لیبر   

Laber

1- با دو سیستم جدید LDR پیشرفته

2- خدمات شبانه روزی

3- دارای پزشک متخصص مقیم زنان

4- با امکانات هتلینگ برای پزشکان متخصص آنکال و کارشناسان مامایی

5- وجود واحد تریاژ مامایی در ورودی واحد لیبر

6- دسترسی آسان به واحد NICU (به دنیا آمدن نوزاد ) و بخش زنان و زایمان (مراقبت از مادر)

7- انجام دقیق فوریت های مامایی و اورژانس های زایمانی در حاملگی های پر خطر

8- ) NST نوار قلب جنین)

9- دو اتاق ایزوله

10- یک اتاق LDR

11- انجام کنترل ها ، مراقبت ها و آموزش های حین و بعد از بارداری(برگزاری کلاس های رایگان زایمان طبیعی با هماهنگی قبلی)

12- آمادگی قبل از عمل جراحی های زنان

13- زایمان طبیعی و سزارین اورژانسی (در شرایط اضطراری)

14- تهیه دقیق آمار زایمان و پیگیری گواهی های لازم جهت تسریع امور مربوط به مدارک نوزاد

 

ریاست فنی بخش labor :

 

آقای دکتر کیوان پژوه

متخصص زنان و زایمان

 

معرفی مسئول واحد LABOR :                                                                                                          

نام و نام خانوادگی :شیما تیموریان

سوابق:

17 سال سابقه کار در بیمارستان آبان

کارشناسی مامایی

 

    محل استقرار:

 

ساختمان اصلی (شماره یک)، طبقه اول

 

تلفن تماس:

 

83839170 و 83839180