امروز سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
/ بخش ها / کلینیک / کلینیک جراحی عمومی

کلینیک جراحی عمومی

 

 

متخصصین جراحی عمومی بیمارستان آبان

جناب آقای دکتر خوشنویس

جناب آقای دکتر فیضی

جناب آقای دکتر تاج الدین

جناب آقای دکتر سعادت

جناب آقای دکتر ناری

جناب آقای دکتر پایدار

جناب آقای دکتر بیات ماکو


محل کلینیک :جراحی عمومی

ساختمان کلینیک ها (درمانگاه ها)، طبقه اول، کلینیک یک

تماس با کلینیک :83839812