امروز پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
/ بخش ها / پاراکلینیک / آزمایشگاه پاتولوژی و بیوشیمی

آزمایشگاه پاتولوژی و بیوشیمی

 

محل استقرار:

ساختمان آزمایشگاه ، طبقه دوم

 

تلفن تماس:

83839720