امروز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
/ بخش ها / پاراکلینیک / آزمایشگاه (پاتولوژی و بیوشیمی)

آزمایشگاه(پاتولوژی و بیوشیمی)

 

محل استقرار:

ساختمان آزمایشگاه ، طبقه دوم

تلفن پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه : 

83839700

تلفن مدیریت آزمایشگاه:

83839720