امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
» بخش ها » پاراکلینیک » آزمایشگاه پاتولوژی و بیوشیمی

آزمایشگاه پاتولوژی و بیوشیمی

 

محل استقرار:

ساختمان آزمایشگاه ، طبقه دوم

 

تلفن تماس:

83839720