امروز سه شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

دسترسی به بیمارستان آبان از طریق خطوط تاکسی :

تاکسی

 1. از میدان هفت تیر : تاکسی های خطی "هفت تیر-بلوار کشاورز" ، "هفت تیر-میدان ولیعصر" ، "هفت تیر - فاطمی" ، و یا تاکسی های گردشی در مسیر هفت تیر به میدان ولیعصر، پیاده شدن در ابتدای خیابان شهید عضدی(آبان)‌جنوبی
 2. از میدان ولیعصر : تاکسی های "میدان ولیعصر - هفت تیر" یا تاکسی های گردشی ،پیاده شدن در ابتدای خیابان شهید عضدی(آبان)
 3. از میدان آزادی : تاکسی های "آزادی - هفت تیر" ،  پیاده شدن در ابتدای خیابان شهید عضدی(آبان)‌جنوبی
 4. از میدان انقلاب : تاکسی های " انقلاب - هفت تیر" ،  پیاده شدن در ابتدای خیابان شهید عضدی(آبان)‌جنوبی
 5. از میدان ونک :‌ تاکسی های خطی "میدان ونک - میدان ولیعصر" ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه2
 6. از میدان امام خمینی : الف ) تاکسی های "میدان امام خمینی- هفت تیر" ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه 1 ، و یا  ب) تاکسی های "امام خمینی - ولیعصر" ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه2
 7. از چهارراه گلوبندک : تاکسی های خطی "گلوبندک - فاطمی" ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه2
 8. از میدان راه آهن : تاکسی های "راه آهن-ولیعصر"  ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه2
 9. از میدان محلاتی  (محدوده شهید محلاتی ،‌ابوذر و نبرد) : تاکسی های "نبرد- هفت تیر" ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه 1
 10. از میدان نوبنیاد : تاکسی های "نوبنیاد-هفت تیر"،سپس استفاده از تاکسی های گزینه 1
 11. از میدان آرژانتین :  تاکسی های "آرژانتین-هفت تیر" ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه 1
 12. از میدان امام حسین : الف ) تاکسی های " امام حسین -هفت تیر" ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه 1 ، ب)  تاکسی های " امام حسین -ولیعصر" ، پیاده شدن در ابتدای خیابان شهید عضدی(آبان)‌جنوبی
 13. از میدان شهدا ( یا میدان خراسان) : تاکسی های " شهدا -هفت تیر" ( " خراسان-هفت تیر ") ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه 1
 14. از فلکه دوم صادقیه : الف ) تاکسی های "فلکه دوم -هفت تیر" ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه 1 ، ب)  تاکسی های "فلکه دوم -ولیعصر" ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه2
 15. از میدان نامجو : تاکسی های "نامجو -هفت تیر" ،  سپس استفاده از تاکسی های گزینه 1
 16. از پایانه سید خندان : الف ) تاکسی های "سید خندان -هفت تیر" ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه 1 ب)تاکسی های "سید خندان -میدان ولیعصر" ، پیاده شدن در ابتدای خیابان شهید عضدی(آبان)‌جنوبی
 17. ازپیروزی (علم و صنعت) : تاکسی های "پایانه براری -هفت تیر" ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه 1
 18.  خ زیتون (آبشناسان - ستاری) : تاکسی های "زیتون-هفت تیر" ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه 1
 19. از میدان تجریش : تاکسی های "پایانه ارم - میدان ولیعصر" ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه2
 20. از میدان رسالت : تاکسی های "رسالت -ولیعصر" ، پیاده شدن در ابتدای خیابان شهید عضدی(آبان)‌جنوبی 
 21. از جنت آباد (سیمون بولیوار) : تاکسی های "جنت آباد - میدان ولیعصر"
 22. از شهران (فلکه اول) : تاکسی های "شهران  -میدان ولیعصر" ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه2
 23. از تهرانپارس(چهار راه اشراق)‌: تاکسی های "چهار راه اشراق(فلکه دوم تهرانپارس) -میدان ولیعصر" ، ، پیاده شدن در ابتدای خیابان شهید عضدی(آبان)‌جنوبی 
 24.  از پونک : تاکسی های "میدان پونک -میدان ولیعصر" ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه2
 25. از ترمینال جنوب (پایانه سترگ) : تاکسی های "ترمینال جنوب -میدان ولیعصر" ، ، سپس استفاده از تاکسی های گزینه2