امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

دسترسی به بیمارستان آبان از طریق خطوط اتوبوسرانی شهری :

در ذیل تنها خطوطی که نزدیک ترین ایستگاه به بیمارستان آبان را دارد ذکر شده است ، لیکن تمام خطوطی که مقصد(یا ایستگاه عبوری) آنها میدان ولیعصر ، یا میدان هفتم تیر است ، نیز می تواند مورد استفاده باشد .

bus  
 • خط "فلکه دوم صادقیه - میدان هفت تیر" : پیاده شدن در ایستگاه کریمخان(ابتدای خیابان آبان(شهید عضدی))
 1. ایستگاه های مسیر رفت :صادقیه (فلکه دوم) - ستارخان - باقرخان - قریب - کشاورز - کریمخان - هفتم تیر 
 2. ایستگاه های مسیر برگشت : قائم‌مقام فراهانی - کریمخان - بلوارکشاورز - جمالزاده - باقرخان - ستارخان - خ. خسرو جنوبی - شهِد گلاب - محمد علی جناح - فلکه دوم صادقیه 
 • خط "معلم - میدان ولیعصر" : پیاده شدن در ایستگاه کریمخان(ابتدای خیابان آبان(شهید عضدی))
 1. ایستگاه های مسیر رفت : خیابان معلم - گوهری - پلیس - شریعتی - بهار شیراز - سهروردی - ملایری -  مفتح - 7 تیر - کریمخان - میدان ولیعصر(عج)
 2. ایستگاه های مسیر برگشت : میدان ولیعصر(عج) - کریمخان - 7 تیر - بهار شیراز - سهروردی - مطهری - شریعتی - معلم
 • خط " بیهقی (پارک سوار بیهقی) - میدان انقلاب اسلامی" : پیاده شدن در ایستگاه کریمخان(ابتدای خیابان آبان(شهید عضدی))
 1. ایستگاه های مسیر رفت : پارک‌سواربیهقی - آرژانتین - احمدقصیر - قائم‌مقام - کریمخان - میدان ولیعصر(عج) - بلوارکشاورز - کارگر - میدان‌انقلاب
 2. ایستگاه های مسیر برگشت : میدان ‌انقلاب - کارگر - بلوارکشاورز - میدان ولیعصر(عج) - کریمخان - قائم‌مقام - احمدقصیر - خیابان‌16 - پارک‌سوار بیهقی
 • خط "میدان آزادی - میدان هفت تیر" : پیاده شدن در ایستگاه کریمخان(ابتدای خیابان آبان(شهید عضدی))
 1. ایستگاه های مسیر رفت : پایانه آزادی - جاده مخصوص - رحمانی - اتوبان - پل‌ستارخان - باقرخان - چمران - میدان توحید - چمران - محمد قریب - بلوارکشاورز - میدان ‌ولیعصر(عج) - خیابان‌کریم‌خان - میدان هفتم تیر
 2. ایستگاه های مسیر برگشت : میدان هفتم تیر - خیابان ‌کریم‌خان - میدان ولیعصر(عج) - بلوارکشاورز - خیابان ‌محمدقریب - خیابان نصرت - میدان توحید - خیابان ‌ستارخان - خیابان ‌شادمان - خیابان ‌آزادی - میدان‌آزادی - پایانه آزادی
 • خط "میدان راه آهن - میدان هفت تیر" : پیاده شدن در ایستگاه کریمخان(ابتدای خیابان آبان(شهید عضدی))
 1. ایستگاه های مسیر رفت : میدان ‌راه‌آهن - خیابان ‌شوش - خیابان وحدت‌اسلامی - خیابان ‌پانزده‌خرداد - خیابان خیام - خیابان امام خمینی(ره) - خیابان سی‌تیر - سردار جنگل - خیابان نوفل‌‌لوشاتو - خیابان ‌حافظ - خیابان ‌کریم‌خان - میدان هغتم ‌تیر
 2. ایستگاه های مسیر برگشت : میدان هفتم تیر ـ خیابان کریم‌خان - ابتدای حافظ - دانشگاه امیرکبیر - تقاطع جمهوری اسلامی - تقاطع خیابان امام خمینی( حسن آباد) ، خیابان وحدت‌اسلامی - خیابان ‌شوش - میدان ‌راه‌آهن
 • خط بی آر تی (BRT) "میدان راه آهن- تجریش" : پیاده شدن در ایستگاه میدان ولیعصر ، استفاده از تاکسی های "ولیعصر - هفت تیر" مستقر در ابتدای خیابان کرمیخان زند ، پیاده شدن در ابتدای خیابان آبان(شهید عضدی)
 • خط بی آر تی (BRT) "میدان راه آهن- پارک وی" : پیاده شدن در ایستگاه میدان ولیعصر ، استفاده از تاکسی های "ولیعصر - هفت تیر" مستقر در ابتدای خیابان کرمیخان زند ، پیاده شدن در ابتدای خیابان آبان(شهید عضدی)