امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

چشم انداز

چشم انداز ( VISION ) : 

مرکز ارجاع فوق تخصصی زایمان طبیعی و درمان ناباروری در سطح شهر تهران مطابق با آخرین معیارهای علمی با ارائه مفیدترین و کارآمد ترین خدمات با رویکرد ارتقاء مستمر کیفیت و ایجاد محیطی ایمن جهت مراجعین