امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

رسالت

رسالت ( MISSION )

بیمارستان آبان یکی از مر اکز درمانی خصوصی در شهر تهران است که خدمات بهداشتی و درمانی تخصصی با اولویت زنان،زایمان و ناباروری را به عموم مراجعین   محترم فارغ از جنسیت ، مذهب ، ملیت و زبان ارائه مینماید.