امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

مدیر عامل

مدیر داخلی

 

مشخصات فردی:

دکتر علی اصغر ابدی

 

تخصص : متخصص ارتوپدی