امروز سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

مدیر داخلی


یعثوب عدل
   
 
مدیریت داخلی بیمارستان آبان

"جناب آقای یعثوب عدل"


مدارج علمی :کارشناسی ارشد مدیریت

* سالها تجربه مدیریت بیمارستانی و مدیریت مراکز درمانی 


 

ارتباط مستقیم با مدیر داخلی :‌

manager@abanhospital.ir

02183839800

02183839740