امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

مدیر داخلی

 مدیر داخلی بیمارستان آبان
 
مدیریت داخلی بیمارستان آبان

"دکتر لیلا آشتیانی"


مدارج علمی : پزشک عمومی

* سالها تجربه مدیریت بیمارستانی و مدیریت مراکز درمانی 

* کارشناس رسمی قوه قضائیه در امور پزشکی

 


ارتباط مستقیم با مدیر داخلی :‌

manager@abanhospital.ir

02183839800

02183839740