امروز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

اعضای هیات مدیره

نام اعضا سوابق علمی و تخصصی   
دکترعلی اصغر ابدی متخصص ارتوپدی  دکتر علی اصغر ابدی  
دکتر عبدالرضا فرزان

متخصص ارتوپدی

دکتر عبدالرضا فرزان
دکترسعید مالک  متخصص بیهوشی  dr.malek
دکتر یداله علیمحمدی متخصص جراحی مغز و اعصاب دکتر یداله علیمحمدی
دکتر غلامرضا کیوان پژوه 

پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تخصص زنان و زایمان و نازایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان

ریاست بیمارستان بوعلی همدان

 ریاست بیمارستان حضرت فاطمه همدان

 مدیریت بیمارستان آبان

دکتر کیوان پژوه