امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

اعضای هیات مدیره

نام اعضا سوابق علمی و تخصصی   
دکتر محمد سیاسی مقدم  متخصص ارتوپدی  دکتر محمد سیاسی مقدم  
دکتر احمد تاج الدین 

تخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص توراکس از دانشگاه علوم پزشکی تهران

هیئت علمی دانشگاه

عضو جامعه جراحان ایران

عضو انجمن جراحان توراکس

drtajedin
دکترسعید مالک  متخصص بیهوشی  dr.malek
دکتر لیلا عارفیان  متخصص پاتولوژی  dr.arefian
دکتر امیرحسن میلادی پور 

تخصص داخلی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 فوق تخصص نفرولوژی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فلوشیپ نفرولوژی و فشارخون از دانشگاه UIC آمریکا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 87 تاکنون

ریاست بخش نفرولوژی و دیالیز بیمارستان شهید مدرس

 ریاست بخش نفرولوژی و دیالیز بیمارستان آبان

dr.miladipour