امروز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

جراحی توراکس

جراحی توراکس

 

سینه‌گاه یا توراکس (Thorax)   قسمتی از بدن است که بین سر و شکم قرار دارد، سینه‌گاه توسط استخوان جناغ سینه، ستون مهره‌ها و دنده‌ها تشکیل شده(قفسه صدری). سینه‌گاه از گردن تا دیافراگم امتداد دارد .

سینه‌گاه در کالبدشناسی ، اندام فوقانی را شامل نمی‌شود. قلب و شش‌ها درون حفرهٔ قفسهٔ سینه قرار دارند علاوه بر بسیاری از رگ‌های خونی که در آن قرار دارند .

علائم داخل توراکس

این علائم ممکن است برونشى - ریوى بوده از آزردگى یا انسداد یک برونش ناشى شوند و عبارتند از: سرفه، هموپتیزی، خس‌خس و پنومونی. علائم داخل توراکس ممکن است خارج ریوى باشد و از گسترش تومور به خارج از حدود ریه ناشى شوند. این بیماران ممکن است دچار درد و افیوژن پلور ناشى از انتشار تومور، خشونت صدا ناشى از درگیرى عصب راجعهٔ حنجره، تورم گردن و صورت ناشى از انسداد ورید اجوف فوقانی، فلج دیافراگم ناشى از درگیرى عصب فرنیک، و یا افیوژن پریکارد ناشى از گسترش مستقیم تومور به پریکارد باشند. در صورتى‌که تومور در قلهٔ ریه یا شیار ریوى فوقانى قرار گرفته باشد، ممکن است به‌دلیل درگیرى شبکهٔ برونکیال، گانگلیون‌هاى سمپاتیک و درگیرى دنده‌ها و اجسام مهره‌اى باعث بروز سندرم پان‌کوست شود که علائم آن عبارتند از: درد، ضعف اندام فوقانى و سندرم هورنر (پتوز، میوز، اگزوفتالمی، و کاهش تعریق در نیمهٔ درگیر). کارسینوم سلول سنگفرشى شایع‌ترین علت سندرم پان‌کوست است .

علائم خارج توراکس

شایع‌ترین محل‌هاى متاستاز (به‌ترتیب کاهش شیوع) عبارتند از: کبد، غدد آدرنال، مغز، اسکلت و کلیه. علائم غیرمتاستاتیک خارج از توراکس از تشرح مواد اندوکرین یا شبه‌اندوکرین از تومور ناشى مى‌شوند. این سندرم‌هاى پارانئوپلاستیک به این‌صورت طبقه‌بندى مى‌شوند: ۱. متابولیک (سندرم کوشینگ، ترشح بیش از حد هورمون آنتى‌دیورتیک، هیپرکلسمی، گنادوتروپین اکتوپیک)؛ ۲. عصبى - عضلانى (میوپاتى کارسینوماتوز، نوروپاتى محیطی، دژنراسیون تحت حاد مخچه، سندرم میاستنیک ایتون - لامبرت، پلى‌میوزیت، انسفالومیلوپاتی)؛ ۳. اسکلتى (کلابینگ، استئوآرتروپاتى ریوى هیپرتروفیک)؛ ۴. درماتولوژیک (آکانتوز نیگریکانس، اسکلرودرمی، درماتومیوزیت)؛ ۵. عروقى (ترومبوفلبیت مهاجر، اندوکاردیت و روکوى غیرباکتریائی، ترومبوز شریانی)، ۶. هماتولوژیک (آنمی، پورپوراى فیبرینولیتیک، لکوسیتوز غیراختصاصی، پلى‌سیتمی). هیپرکلسمى ناشى از مادهٔ شبیه به هورمون پاراتیروئید بیشتر از همه در کارسینوم سلول سنگفرشى دیده مى‌شود. سایر سندرم‌هاى پارانئوپلاستیک غالباً همراه با آدنوکارسینوم یا کارسینوم سلول کوچک دیده مى‌شوند .

معرفی توانمندیهای فوق تخصصیجراحی توراکسدر مرکز

در این واحد اعمال جراحی همچون موارد ذیل انجام میپذیرد :

* انجام تمام اعمال جراحی جدار توراکسی ( تومورهای جدار توراکسی - عفونت و...)

* انجام تمام اعمال جراحیپلور (تومورها - عفونتها و...)

* انجام تمام اعمال جراحی ریه (تومور - عفونتها و...)

* انجام تمام اعمال جراحی مری وتومورهای خوش خیم و بدخیم

* انجام تمام اعمال جراحیمدیاستی(تومورها بیماریهای عفونی و خوش خیم)

* انجام تمام اعمال جراحی روی تیروئید

* انجام تمام اعمال جراحی ریه و قفسه سینه با توراکوسکوپ

 

در این بیمارستان به بیماران مبتلا به بیماری های زیر ارائه خدمت می شود.


1- بیماری های ریه شامل: الف)عفونتها:(آبسه-آمپیم- فیستول ریه به جدارقفسه سینه – سل)

ب)تومورهای مختلف ریه:(خوش خیم – بدخیم)


2- بیماریهای مدیاستین : الف)تیموس – میاستینی گراو

ب)غدد لنفاوی - تومورهای نوروژنیک


3- بیماریهای جدار قفسه سینه :

الف)منشا استخوانی

ب)منشا نسج نرم(عضلات نسوج همبندی)


4- بیماریهای مری :

الف)سرطانها

ب)پارگی و سوراخ شدگی مری

ج)دیورتیکول - جسم خارجی


5-اعصاب قفسه سینه( اعصاب بین دنده ای- تومورهای عصبی)

الف)درگیری نخاع

1-(تومورهای نوروژنیک

2-تومورهای زنجیره عصبی

3-شو اندم)


اورژانس های جراحی قفسه سینه شامل موارد ذیل می باشد:

پنو موتوراکس- آبسه- آمپیم-هموپتزی(خلط خونی)- تنگی شدید تراشه (1- از داخل 2- از خارج)