امروز جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

روماتولوژی

روماتولوژی

 

یک فوق تخصص در پزشکی داخلی و پزشکی اطفال است که به مطالعه و درمان بیماری‌های بافت همبند و استخوانهای بدن انسان توجه دارد. به متخصص این رشته روماتولوژیست می‌گویند. بسیاری از بیماریهای مورد توجه این تخصص ریشه سیستم ایمنی دارند و لذا روماتولوژی بیشتر به مطالعه ایمنی شناسی می پردازد.
روماتیسم (رماتیسم) نامی کلی برای توصیف درد اندام های حرکتی است. این نام بیشتر توسط مردم بکار برده میشود و پزشک ها سعی میکنند بجای استفاده از آن نام بیماری را که موجب درد شده است ذکر کنند.دردهای اندام های حرکتی انسان علل بسیار متنوعی دارد و به همه آنها میتوان نام روماتیسم را اطلاق کرد. این دردها معمولا در مفاصل احساس میشوند (مانند آرتروز و یا آرتریت ها) ولی استخوان های دور از مفصل و یا عضلات هم ممکن است دچار درد شوند. درد اندام میتواند از بافت های دیگر مانند رباط، تاندون یا بورس هم سرچشمه بگیرد. 
گرچه میتوان از کلمه روماتیسم برای توصیف هر دردی در اندام ها و مفاصل استفاده کرد ولی امروزه استفاده از آن بیشتر محدود به دسته ای از بیماری ها است که به آنها بیماری های اتوایمون یا خودایمنی میگویند. معروف ترین این بیماری ها عبارتند از:

 

  1. آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی
  2. تب روماتیسمی
  3. اسپوندیلیت انکیلوزان
  4. لوپوس
  5. درماتومیوزیت
  6. اسکلرودرمی
  7. پلی میوزیت
  8. سندروم شوگرن
بیماری بهجت

 

این بیماری ها بر اثر تهاجم سیستم ایمنی بدن به بافت های خود بدن ایجاد میشوند. در این دسته از بیماری ها آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی شایعترین است. مقصود بسیاری از افراد از کلمه روماتیسم همان روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید میباشد.