امروز سه شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی:

  • بیمارمحوری و کسب رضایت مندی ارباب رجوع
  • محیط کاری ایمن و سالم و تاکید بر ایمنی بیمار و کارکنان
  • مسئولیت پذیری و رعایت حقوق
  • خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات درمانی برتر و نوین
  • تکریم کارکنان ، بیماران ، همراهان
  • حفظ ارزشهای اخلاقی و کرامت انسانی
  • توانمند سازی کارکنان و ارتقاء مهارتهای علمی و عملی