امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

اعضای هیات مدیره

نام اعضا سوابق علمی و تخصصی   
دکترعلی اصغر ابدی متخصص ارتوپدی  دکتر علی اصغر ابدی  
دکتر عبدالرضا فرزان

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر عبدالرضا فرزان
دکترسعید مالک  متخصص بیهوشی  dr.malek
دکتر یداله علیمحمدی متخصص جراحی مغز و اعصاب دکتر یداله علیمحمدی
دکتر غلامرضا کیوان پژوه 

 تخصص زنان و زایمان و نازایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان

ریاست بیمارستان بوعلی همدان

 ریاست بیمارستان حضرت فاطمه همدان

 مدیریت بیمارستان آبان

دکتر کیوان پژوه